Petra von der Fehr

Om Forfatteren

Petra von der Fehr har holdt workshops i kreativ skriving gjennom en årrekke. I den videregående skolen arbeidet hun med minoritetsspråklige elever, elever med skrivesperrer og med skoleklasser. Hun har turnert med Den kulturelle skolesekken på ungdomsskoler. Per i dag kurser von der Fehr lærere i å bruke kreativ skriving i norskundervisningen, samt andre oppdrag. 

 
 

"Jeg må ha nye klær nå"

Forfatterens første roman.

"Kjæledyrkonsulenten"

Forfatterens andre roman.