Store Policy

Angrerett

Angrerettskjemaet ligger vedlagt alle dine ordrer og vi ber deg bruke dette om du angrer kjøpet.

 

Du kan angre et kjøp innen 14 dager etter at du mottar pakken. Du har ytterligere 14 dager å få den returnert til oss etter at du sier fra til oss at du angrer kjøpet. 

 

I følge angrerettsloven er det kunden selv som skal betale for returporto ihht. Posten sine takster.

Defekt vare

Er varen skadet, har feil eller mangler, erstatter vi selvfølgelig denne uten ekstra omkostninger for deg. Kontakt oss for å få tilsendt en returpakkelapp for gratis retur. (Har du kjøpt et bokverk, kan du bruke den medfølgende returpakkelappen, så sender vi umiddelbart en ny og feilfri vare til deg.) 

Reklamasjon

Avtalevilkår i standardkontrakter for forbrukerhandel på internett.

 

REKLAMASJON - Forbrukerkjøpsloven av juni 2002 Nr. 24. Kap 6 § 27

 

§ 27. Reklamasjon

 

Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

 

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g.

 

Reklamasjon kan i stedet fremsettes overfor den som etter avtale med selgeren har påtatt seg å avhjelpe mangler.

 

Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Retten til å gjøre mangelen gjeldende kan også tapes etter foreldelseslovens regler om foreldelse.

 

Endret ved lov 15. juni 2007 nr. 36.

 

Vi følger Forbrukertvistutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

 
Retur av vare

Angrer du kjøpet og ønsker å returnere varen du har kjøpt hos oss?

 

Da må du si fra til oss at du angrer kjøpet innen 14 dager etter at du har mottatt produktet. I tillegg har du 14 dager på å returnere produktet.

 

Om varen er tatt i bruk har vi som selger rett til å kreve erstatning ved verdiforringelse, om det er synlig tegn til bruk.

Ved kjøp av Lyd-CD og CD-rom kan de kun returneres ved ubrutt forsegling (plast).

Ved kjøp av enkeltbøker er det ikke fraktfri retur. Kjøper må selv betale returporto ihht. postens satser.

Ved kjøp av bokverk får du returnere verket portofritt ved å kontakte oss på retur@haugenbok.no.

Det er ikke angrerett på nedlastbare produkter som e-bøker.

 

Angrer du kjøpet før vi leverer varen, er det bare å ta kontakt på e-post, chat eller telefon, så annullerer vi bestillingen kostnadsfritt.

 

Slik returnerer du til oss:

• Legg varene du vil returnere og papir vedrørende ordren, i pakken. Kundenummer, navn, adresse og gjerne ordrenummer må følge med returen.

• Oppgi gjerne en grunn for returen og ta kopi av faktura/følgeseddel, hvis du har mulighet til det.

• Bruk samme emballasje (dersom denne ikke er skadet).

• Bruker du annen emballasje, pakk godt rundt bøkene så de ikke blir skadet underveis.

• Du sender pakken som brev eller registrert pakke.

• Returadressen er: haugenbok.no, Postboks 145, Rema 1000, Kalbakken 0903 Oslo (Norway)

• Ikke send pakken i oppkrav.

• Du må selv betale returporto (gjelder ikke bokverk) ihht. angrerettsloven.

• Når vi mottar pakken, skriver vi ut en kreditnota.

• Har du allerede betalt for varen, tilbakebetaler vi beløpet etter at vi har behandlet returen og mottatt kontonummeret ditt.

 

Kontakt oss før du returnerer en vare.

Tilbakebetaling

Tilbakebetaling av penger tilgode ved retur eller anne utestående kreditt hos oss:

 

Har du allerede betalt varen, krediterer vi beløpet normalt innen 2-3 dager (maks 14 dager) etter at returen er mottatt. NB! Kontakt oss og oppgi kontonummeret ditt når du allerede har betalt.

Returporto må kjøper selv betale ved retur. Ved reklamasjon les mer under punktet Reklamasjon.

 

Vi garanterer for din tilbakebetaling i og med at vi er ratet AA av Soliditet:

 

AA Kjennetegnet ved et foretak med AA rating er et veletablert foretak med en god eller tilfredsstillende økonomi. Det er ikke notert negativ informasjon av betydning på foretaket.